+31 6 47 258 321 info@ficino.nl

V1.0 20-11-2019

Ficino Consulting, gevestigd aan Lobbenhoeve 6, 5708 SG Helmond, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.ficino.nl

Lobbenhoeve 6
5708  SG Helmond

Marthe Renders is de eigenaar en Functionaris Gegevensbescherming van Ficino Consulting. Zij is te bereiken via martherenders@ficino.nl en +31 6 47258321.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ficino Consulting) verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website en clicks in onze emails
 • Bankrekeningnummer / andere betaalinformatie

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Ficino Consulting verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • gezondheid: de informatie over jouw mentale en fysieke gezondheid die relevant is voor persoonlijke coaching. Deze verzamel ik in een intakeformulier (wordt bewaard op mijn laptop), in aantekeningen van de coaching, en in mails over en weer. Dit komt met name ook aan bod in telefonische, videobel- of persoonlijke gesprekken. Deze worden niet opgenomen zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ficino Consulting verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Ficino Consulting analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ficino Consulting neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ficino Consulting bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je kan je in iedere email afmelden en wordt dan verwijderd van de betreffende lijst of uit het totale systeem (Active Campaign). Je kan mij mailen met de vraag je gegevens te wissen. Ik schoon ieder jaar mijn administratie op. Alleen facturen van mij aan jou bewaar ik langer, voor mijn belasting-administratie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ficino Consulting verkoopt jouw gegevens NOOIT aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ficino Consulting blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ficino Consulting) gebruikt functionele, analytische, tracking en chocolade cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Ficino Consulting gebruikt cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ficino Consulting en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ficino.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij ook even te bellen.

We voeren je verzoek zo snel mogelijk uit, zeker binnen vier weken.

Ficino Consulting wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ficino Consulting neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ficino.nl.

 

Meld je aan voor mijn email-lijst!

Je krijgt dan toegang tot de goodie-pagina voor wereldverbeteraars, met directe Zoom-links voor mijn wekelijkse, gratis online workshop, praktische downloads en meer :)

Bedankt voor je aanmelding!